Innkalling til ekstraordinært årsmøte

  • Del:

Det vil bli avholdt ekstraordinært årsmøte i Ung i Finans 24. januar 2022 kl. 17 på Microsoft Teams.

Forslag til saksliste:

Sak 1: Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste, valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2: Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer for 2022

Påmelding til årsmøtet sendes til post@ungifinans.no innen 10. januar.

Endelig saksliste og saksdokumenter vil bli publisert på foreningens hjemmeside (www.ungifinans.no) 10. januar.

Med vennlig hilsen,

Styret i Ung i Finans

  • DatoMandag 24/01/22
  • Tidspunkt 17:00 -
  • Sted Digitalt
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY