INNKALLING TIL ÅRSMØTE

  • Del:

Det vil bli avholdt årsmøte i Ung i Finans 8. februar 2021 kl. 17.00. Møtet vil bli avholdt digitalt.

 

Forslag til saksliste:

Sak 1: Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste, valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere

Sak 2: Godkjenning av årsmelding med estimert regnskap for 2020

Sak 3: Fastsettelse av budsjett for 2021

Sak 4: Medlemskontingent

Sak 5: Orientering om årsmøter fra og med 2021

Sak 6: Valg av styreleder, nestleder og styremedlemmer for 2021

Sak 7: Behandling av innkomne forslag

 

Eventuelle saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være sendt til post@ungifinans.no innen 25. januar.

Påmelding til årsmøtet sendes til post@ungifinans.no innen 8. januar.

 

Endelig saksliste og saksdokumenter vil bli publisert på foreningens hjemmeside (www.ungifinans.no) 1. februar.

  • DatoMandag 08/02/21
  • Tidspunkt 17:00 - 19:00
Lag hjemmeside for din bedrift med AFFY